Följ

Jag kan inte se min actionpad, hur fixar jag det?

  • Stäng Lime CRM
  • Starta Windows Explorer
  • Kopiera in följande i mappfönstret %appdata%\Lundalogik\Lime\databases  och tryck Enter för att komma till mappen
  • Du kommer då att se dina databaser
  • Leta upp foldern som heter servernamn.databasnamn

Om du är osäker på ditt databasnamn, starta Lime CRM och titta i det undre högra hörnet av fönstret. Där står databasens namn inom parantes.  

Klicka på mappen som heter Actionpads och där hittar du filerna för respektive kort. Om det inte finns nån HTML-fil som relaterar till det aktuella kortet som du önskar så kan du skapa en ny.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.